Als jongere(n) God dienen

In 2013 leerde ik een aantal jongeren kennen uit de omgeving van de Betuwe (Gelderland). Ik vond het mooi om te zien hoe ze met elkaar bezig waren om de Bijbel te lezen, te bidden en hoe ze elkaar hielpen om God beter te leren kennen. Ook was het bijzonder om te zien dat er in die periode meerderen van deze groep tot geloof zijn gekomen.

In 2016 ontstond het idee om met de jongeren die dat wilden een getuigenis op te nemen en deze via Dvd’s en internet te verspreiden.

In samenwerking met Geloofstoerusting en Klaas Teunis Hoefnagel hebben we de getuigenissen opgenomen, gemonteerd op DVD gezet en online gezet.

We hopen dat datgene wat de jongeren te vertellen hebben jou helpt om de Heere Jezus (beter) te leren kennen.

Vragen, opmerkingen en reacties zijn altijd welkom. 
Cees Fraanje
Zomer 2018

Nielco

Marjolein

Jonathan

Alianne

Sjaak