Hoe kijkt de Heere Jezus naar onze gemeente?

Openbaring 3:7-13
Download

Als jij Jezus niet (meer) begrijpt

Johannes 11:1-7
Download

God dienen in voor- en tegenspoed

Job 1:1-12
Download

God dienen als jonge tiener

Daniel 1:1-21
Download

Het komen tot Jezus

Mattheus 11:20-30
Download

Hoe God ons kan gebruiken in Zijn Koninkrijk

Markus 6:34-44
Download

Vol verwachting klopt ons hart

Lukas 2:22-38
Download

Het volgen van Jezus

Lukas 5:27-32
Download