Gezinsmoment – Avondgebed

Klik hier om te downloaden en printen

Doelen

 • Alternatieve vormen van geloofsbeleving ervaren
 • God ontmoeten in de stilte

Om vooraf te weten

Toen ik (Cees) in januari 2018 twee dagen in retraitecentrum de Spil in Maarssen was had men daar onder andere drie vaste gebedsmomenten van een half uur: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Tijdens deze momenten was er muziek, stilte, gebed en Bijbellezing.

Nadat ik terugkwam van deze retraite leek het mij het proberen waard om dit avondgebed ook thuis eens te proberen, samen met mijn vrouw en die keer erna ook eens met de twee oudste kinderen. Dit pakte best goed uit en het is voor kinderen ook mooi om deze vorm eens te ervaren. De invulling (muziekkeuze, tijdsduur onderdelen, Bijbelgedeelte enz.) kan op allerlei manieren. De vorm die hieronder staat is grotendeels overgenomen van de gebedstijden zoals die ook in de Spil plaats vonden.

Als het donker is, is het mooi om kaarsjes aan te steken op verschillende plekken in de woonkamer en desnoods ook een aantal kaarsjes in de vorm van een kruis neer te leggen.

Mogelijke volgorde

 1. Laat 1 iemand het gebed voor bereiden (muziek, Bijbelgedeelten enz.)
 2. Richt de (woonkamer) in voor het avondgebed (opgeruimd, kaarsjes)
 3. Leg muziekbundels klaar op de plek waar ouders/kinderen zitten
 4. Nodig deelnemers uit en begin met de viering:
  • Muziek op de achtergrond van Bach Fuge BMV 564
  • Welkom deelnemers: ‘Welkom bij het avondgebed waar het kruis van Jezus oplicht temidden van een donkere wereld’
  • Lezen tekst over licht. Vb. Johannes 8:12
  • Zingen van 1 of 2 liederen uit een bundel
  • Moment van stilte om je hart op God te richten
  • Bijbellezing Vb. Mattheüs 5:1-12
  • In stilte het Bijbelgedeelte overdenken
  • Gebed voor anderen door hardop de namen te noemen van de mensen die bij je opkomen. God weet wat ze nodig hebben.
  • Moment van stil gebed voor jezelf
  • Lezen afsluitende Bijbeltekst. Vb. Mattheüs 3:17
  • Muziek op de achtergrond. Vb. lied van Sela ‘Ik zal er zijn’