Gezinsmoment – Dadenherdenking

Klik hier om te downloaden en printen

Lezen

  • Jozua 4:1-10, 19-24

Doel

  • Kinderen leren wat het is om Gods daden in hun leven te herdenken. Deze opdracht kan ook goed op de camping uitgevoerd worden.

Opdrachten

  1. Bijbelverhaal lezen en aan kinderen vragen voor samenvatting. Zelf uitleggen wat gebeurde en belang van herdenken duidelijk maken. Israel moest 12 stenen oprichten als blijvende herinnering aan doortocht door de Jordaan. Het oprichten van stenen is dus een middel om Gods daden te blijven herdenken. Als kinderen de stenen zagen konden ze aan hun ouders vragen waarvoor die stenen waren
  2. Samen stenen zoeken. Met de kinderen naar een plaats waar redelijk wat (verschillende soorten) stenen liggen. Elk kind een tasje meegeven waarin stenen verzameld kunnen worden. Van te voren goed uitleggen waar de stenen voor zijn: om een monumentje te maken als herinnering aan iets wat God (voor jou) gedaan heeft. Als ouder kijken of het lukt. Als het niet lukt met een kind, helpen.
  3. Kinderen afzonderlijk (buiten) een herdenkingsmonument laten bouwen. Na verloop van tijd aan elkaar laten zien en laten vertellen wat het monument is en waar het voor staat.