Gezinsmoment – Eigenschappen van God

Klik hier om te downloaden en printen

Lezen

  • Exodus 34:1-6

Doel

  • Kinderen leren verschillende eigenschappen van God kennen

Opdrachten

  1. Lees Exodus 34:1-6. Kort het verhaal samenvatten (hoeft niet perse). Vervolgens worden in vers 6 kenmerken (5 stuks) van God genoemd. Probeer aan de kinderen duidelijk te maken wat een kenmerk of eigenschap is. Bijvoorbeeld door van elk kind 1 of 2 eigenschappen te benoemen. Het gaat om iets waaraan die persoon te herkennen is.
  2. Zoek een blad van een boom of struik. Bijvoorbeeld een groot blad. Je legt aan de kinderen uit dat dit blaadje jou doet denken aan de grootheid van God. Vervolgens gaan de kinderen zoveel mogelijk verschillende soorten blaadjes zoeken. Bijvoorbeeld in het bos, op de camping of in de buurt. Elk blaadje laat iets van God zien. De kinderen mogen hun blaadjes (of je spreekt af dat ze allemaal 5 of 10 blaadjes mogen gebruiken) op tafel leggen en vertellen wat ze hebben gevonden en aan welke eigenschap van God hen dit doet denken. Je kunt deze activiteit ook met bloemen doen.