Gezinsmoment – Groepsdruk

Klik hier om te downloaden en printen

Lezen

  • Daniël 3: 1, 5-6, 12, 16-18, 23-26

Doel

  • Kinderen leren hoe groepsdruk werkt
  • Kinderen leren om te gaan met groepsdruk

Opdrachten

  1. Geef elk kind 10 houtkleurige kaplablokjes en 1 gekleurd kaplablokje. Laat elk kind de blokjes naast elkaar zetten met wat ruimte er tussen waarbij het gekleurde blokje in het midden staat. Als iedereen klaar is vragen wat de kinderen zien. Daarna het buitenste blokje omgooien en kijken wat er gebeurd: alles valt om. Dit is een eenvoudig voorbeeld van groepsdruk.
  2. Lees de teksten uit Daniel 3.  Kijk eerst of de kinderen het verhaal begrijpen. Probeer in te gaan op de groepsdruk in dit verhaal. Wat is groepsdruk? Hoe ontstaat de groepsdruk hier? Waarom was het zo moeilijk voor de 3 vrienden van Daniel om niet te buigen voor het beeld? Wat leren we van de 3 vrienden: dat ze niet toegeven aan de groepsdruk. Waarom niet???
  3. Groepsdruk in het leven van de kinderen. Hierbij is het goed om in te gaan op situaties waar ideeën mee te maken heeft (school, thuis, buurt, kerk, vrienden, cultuur enz.) maar ook om situaties die te maken hebben met het geloof van de kinderen.
  4. Laat de kinderen met dezelfde kaplablokjes oplossingen bedenken voor negatieve groepsdruk. Laat kinderen zelf bouwen en uitleggen hoe ze met negatieve groepsdruk om kunnen gaan of  positieve groepsdruk kunnen bevorderen.