Gezinsmoment – Met Christus gekruisigd

Klik hier om te downloaden en printen

Lezen

  • Galaten 2:20

Doel

  • Kinderen ontdekken wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn.

Opdrachten

  1. Pak een (groot) vel papier. Teken 1 kruis in het midden. Vraag aan de kinderen wie er aan dat kruis gestorven is. Ze antwoorden: Jezus. Zet Zijn naam bij het kruis. Vraag aan de kinderen wie er nog meer gekruisigd zijn toe Jezus gekruisigd werd. Antwoord: 2 moordenaars. Teken 2 kruisen, naast Jezus. Vraag aan de kinderen of er nog meer mensen gekruisigd zijn toen Jezus gekruisigd werd.
  2. Lees alleen het eerste gedeelte van Galaten 2:20: Ik ben met Christus gekruisigd. Kinderen ontdekken dat als ze in de Heere Jezus geloven, zij met Hem gekruisigd zijn. Dit is moeilijk, zeker voor kinderen, maar wel belangrijk. Jezus is niet alleen voor hen gestorven, maar zij zijn ook met Hem gestorven, waardoor ze in een nieuw leven kunnen wandelen.
  3. Leest het tweede gedeelte van Galaten 2:20: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Om dit duidelijk te maken heb je een doos nodig met deksel en een eikel of kastanje. Jij bent de doos, maar Christus (de eikel of kastanje) leeft in jou. En hoe meer Hij in jou leeft hoe groter Hij wordt. Hij komt als het ware door de deksel heen. In gesprek gaan over wat jouw leven is en wat Christus is.